โลโก้ – significance_ ของ

โลโก้! มันจะมีอะไรเป็นตัวแทนของ? นี้เป็นคำถามพื้นฐานที่อยู่ในใจเมื่อเราคิดว่าของโลโก้ โลโก้เป็นรูปแบบที่มีขนาดเล็กที่สุดและสั้นที่สุดในการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและความคิดวิสัยทัศน์และความตั้งใจของบุคคลหรือองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของภารกิจของ บริษัท นี้อาจจะมีการใช้โดยกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรในการแสดงอุดมการณ์ของตนเองหรือมุมมองในด้านสังคมที่แตกต่างกัน โลโก้นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้โดยกลุ่มของการศึกษาพยายามที่จะส่งเสริมวิทยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์การตีความประวัติศาสตร์ / ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์และหลายสาขาการศึกษาอื่น ๆ ที่มีมุมมองในการกระจายความรู้ในหมู่ผู้คนที่สนใจในพื้นที่นั้นหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มของพวกเขา .

โลโก้เมื่อใช้โดย บริษัท หรือสถานประกอบการธุรกิจนิติบุคคลโดยทั่วไปจะเป็นตัวแทนของธุรกิจที่น่าสนใจวิสัยทัศน์ของพวกเขาและได้รับผลประโยชน์วัสดุ / การเงินอยู่ที่นั่นตั้งแต่ เพราะมันหมายถึงในขอบเขตบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มของคนที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจที่

โลโก้มิติโดยทั่วไปมีขนาดเล็กเพื่อที่จะใส่ลงไปในเครื่องเขียนต่างๆ, แผ่นพับ, ใบปลิว, ป้าย, และวิธีการอื่น ๆ ของการสื่อข้อความการสื่อสาร / จะได้รับการเห็นโดยทั่วไปว่าชื่อของสถ​​านประกอบการธุรกิจหรือองค์กรขององค์กรหรือสังคมปรากฏขึ้นพร้อมกับโลโก้พร้อมกับสโลแกนที่บ่งบอกถึงสาระสำคัญของวิสัยทัศน์ของพวกเขาและความคิด